Nieuwsbrief 2019-05

Beste Vrienden, Donateurs en Bedrijven.

Wij willen u allen bedanken voor uw donatie en bijdrage van 2018.

Wij zijn u nog info verschuldigd over de projecten die met de bijeen gebrachte gelden zijn betaald.

Onze inkomsten komen uit uw donaties maar ook uit bijdragen bij de kerkopenstelling, de opbrengst van de kerstmarkt en verhuur van het kerkgebouw.

Er zijn enkele projecten dit jaar gerealiseerd en door de Stichting betaald.

*Zo is er een mooie nieuwe toiletgroep gemaakt in de toren.

Dit was het thema van de kerstmarkt 2017.

*Het thema van de kerstmarkt 2018 was voor het onderhoud aan de Klok.

Inmiddels is de luidklepel van de klok vervangen en is er voor de aansturing van de klok en het luiden een klokcomputer geplaatst.

*Rondom de kerk zijn diverse eeuwen oude bomen gesnoeid door een boomverzorgingsbedrijf.

Bij elkaar heeft de Stichting daaraan € 31.000 uitgegeven.

Maar het volgende project dient zich aan.

Aan de kerkrentmeesters is in de loop der jaren al meerdere keren gevraagd of het mogelijk is de banken in de kerk door stoelen te vervangen. Daar komt bij dat de voet/vloer verwarming tussen de banken op steeds meer plaatsen kapot gaat.

Bij elkaar wordt de aanschaf van stoelen en een nieuwe vloerverwarming een uitgave die flink in de papieren gaat lopen.

Er is een commissie in het leven geroepen om het een en ander uit te zoeken en een begroting van de te verwachte kosten op te stellen.

De kerkrentmeesters hebben gevraagd of de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk financieel kan helpen.

Daarom zullen wij ook weer dankbaar zijn voor uw donatie of bijdrage voor 2019.

Om u mede te bedanken organiseren wij op zaterdag 18 mei een gezellige middag in Willemstad. Ontvangst is 14.00 uur in de Koepelkerk en iedereen is welkom. Wij zouden het leuk vinden om u met uw naasten en vrienden te mogen ontvangen. We gaan de toren beklimmen en maken een stadswandeling door Willemstad.

U kunt zich opgeven bij secretaris@vriendenwillemstadsekoepelkerk.nl of telefonisch op 0168-472172.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur,

Ank de Bruijn, voorzitter

Marjoleine in ‘t Veld, secretaris

Ad van den Hil, penningmeester

Coby Knook

Jan van Schendel

Peter Loeff

Ronald de Vos