Nieuwsbrief 2021-03

Beste vrienden, donateurs en bedrijven.

Wederom onze hartelijke dank voor uw donatie en bijdrage van 2020.

2020, wat een jaar.

Hoe kan het lopen en wie had dit verwacht. Nu inmiddels  een jaar verder en nog steeds met iedereen in dezelfde Covid-19 schuit. Van golf naar golf en wereldwijd verdriet, angst, onzekerheid en eenzaamheid. Een jaar waarin we ook met verdriet afscheid hebben moeten nemen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Jan van Schendel….

En dan staat daar nog steeds die Koepelkerk, nog steeds centraal in de historische vestingstad Willemstad.

Inderdaad, het aanzien van Willemstad zou Willemstad niet meer zijn zonder Koepelkerk. Maar dit betreft het gebouw. Dit gebouw heeft echter ook een hart. Het blijft gelukkig kloppen maar wel erg zacht de laatste tijd. De diensten zijn er niet meer fysiek.  En als er diensten zijn, zijn dat  helaas  en in deze huidige tijd beslist  niet minder, de begrafenissen. De muziek tijdens kerkdiensten en concerten is nagenoeg verstomd. De rondleidingen liggen stil, evenals de weekend openstellingen. Het kan en mag gewoon niet.

Mooie plannen tot verbetering zijn er zeker nog en dan denken wij nog steeds aan:
–  De voet/vloer verwarming tussen de banken die op steeds meer plaatsen kapot gaat .   
Deze moet vervangen worden.
–  Tocht bestrijding.
–  Het opknappen van de consistorie.

Het staat helaas nu wel op een lage pit.

De commissie die hiervoor in het leven is geroepen is op vele terreinen uitgebreid bezig met het onderzoeken naar mogelijkheden. De financiën worden bekeken, gewikt en gewogen. Zeker komt er nog geld binnen, maar de constante stroom uit kerkdiensten, andere diensten, openstellingen, toeristische bezoeken en rondleidingen ligt stil. Alles gaat moeizaam , stroperig en op afstand. Maar  toch staat daar dat prachtige gebouw, nog steeds en het doorstaat de eeuwen.

En zeker, vast en zeker,  de tijd zal veranderen want er is altijd hoop. Maar er zijn ook nog andere  “maaren”.  En dat is de maar van de tand-des-tijds aan dit gebouw.  De maar van slijtage.  De maar van vaste kosten.  De maar van onderhoud.  De maar van geen subsidie.  De maar van teruglopen van inkomsten. De maar van……..

En daarom zijn wij zo blij met u en uw hart voor dit prachtige gebouw met zijn rijke historie en zeer zinvolle betekenis voor velen .Zo blij met uw donaties en inkomsten van waaruit mede toch de plannen kunnen blijven bestaan en hopelijk binnen afzienbare tijd geëffectueerd worden. Realiserend, dat deze nieuwsbrief een behoorlijk ander geluid geeft dan u gewend was en wat niemand ook verwacht had. Maar tegelijkertijd beseffend dat ook Willemstad en De Koepelkerk geen uitzondering zijn op het wereldtoneel, blijven we nuchter en zien uit naar de toekomst.

Een toekomst waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en aanraken en waarin het hart van uw Koepelkerk weer stevig zal gaan kloppen voor een ieder die haar lief is.

Bij voorbaat weer onze hartelijke dank voor uw bereidwillige donatie en bijdrage voor 2021.