Nieuwsbrief Maart 2023

Beste vrienden, donateurs en bedrijven.                                                                                                   

Allereerst en zeer gemeend, wat zouden wij als “Vrienden” zijn zonder u. U, onze zeer gewaardeerde donateurs en vrienden met een warm hart voor onze Koepelkerk. Hartelijke dank weer  voor uw donatie en bijdrage van 2022.

Gelukkig hebben wij in 2022 de beperkingen en andere maatregelen in verband met Covid-19 achter ons kunnen laten.  De koepelkerk is weer, zoals gebruikelijk was, de volle periode open geweest voor de openstelling op zaterdagen en enkele zondagen en hebben onze gastdames en –heren weer vele bezoekers mogen ontvangen en rondleiden.  Daarnaast kon dit jaar weer de Kunst- en Monumentenroute doorgaan en hebben wij in de twee weekenden waarin dit plaatsvond vele bezoekers in de Koepelkerk gehad.  Uiteraard was dit te merken aan de inkomsten daaruit en hebben wij dat weer kunnen toevoegen aan ons kapitaal.

Behalve deze zaken ook weer vele rondleidingen van en de daarbij horende kleine orgelconcerten voor  bezoekers van cruiseschepen georganiseerd door Op Stap in Willemstad.  Ook een prachtig concert ten bate van het Prinses Maxima Centrum heeft in de Koepelkerk plaatsgevonden met een mooi bedrag voor dat centrum en uiteraard ook weer mooie inkomsten voor onze Stichting.

Kortom, er hebben weer vele mooie zaken mogen plaatsvinden in dat prachtige gebouw De Koepelkerk waaraan u uw steun betuigt.

De bouw- en verbouwplannen met betrekking tot de voet/vloer verwarming tussen de banken die op steeds meer plaatsen kapot gaat, zijn door  de Rijksdienst Monumenten en de Gemeente Moerdijk afgekeurd.  Het opknappen van de consistorie heeft inmiddels plaatsgevonden en is een mooie verandering geworden. Het groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk gaat in de maand maart van dit jaar plaatsvinden.

Gelukkig zijn er en niet in de geringste plaats dankzij u de benodigde gelden hiervoor. De vernieuwde plannen voor de voet/vloerverwarming worden binnenkort weer ingediend waarnaast ook een grote opknapbeurt voor de keuken wordt meegenomen. Al met al blijven wij dus een hartelijk beroep op uw gelden doen om de resterende plannen en het regulier onderhoud van het gebouw te kunnen blijven ondersteunen en dus het gebouw in stand te houden voor  het centrale gezicht in Willemstad.          De Koepelkerk dus, de plek waar al vele generaties hun toevlucht hebben kunnen zoeken en waaraan de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk graag haar bijdrage wil leveren om het een plek te laten waar klein en groot, jong en oud, inwoner of bezoeker zich kan verrijken met de sfeer, de geschiedenis en haar schoonheid.

Nog steeds blij met uw donaties en inkomsten danken wij u bij voorbaat weer voor uw bereidwillige donatie en bijdrage voor 2023.