Welkom

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk.

Op 24 februari 1995 is de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk opgericht. Deze heeft statutair als doelstelling: 

Het in stand houden van de Koepelkerk en zijn inrichting te Willemstad als cultuur-historisch monument en het gebouw als kerkgebouw, en het inrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Koepelkerk te Willemstad;
  2. het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel en verbeter voorstellen van het gebouw als cultuur-historisch monument en zijn inrichting die in overleg met de Protestantse Gemeente Willemstad vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters zijn vastgelegd.

De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale activiteiten van de kerk als kerkelijke gemeente . Deze komen voor rekening van de Protestantse Gemeente Willemstad (eigenaar van de kerk).