Vriend worden en donaties

Als u de Koepelkerk een warm hart toedraagt, zijn er verschillende mogelijkheden om ons te steunen.

Word Vriend van de Koepelkerk

U wordt dan geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de Koepelkerk en de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk. Wij vragen U daarvoor een bijdrage van minimaal 20 euro per jaar, maar elk hoger bedrag is vanzelfsprekend zeer welkom.

Door het e-mailen van onderstaande gegevens naar penningmeester@vriendenwillemstadsekoepelkerk.nl kunt u zich als particulier aanmelden als Vriend van de Willemstadse Koepelkerk.

Door inzending van deze mail machtigt u de stichting de jaarlijkse donatie van uw rekening af te schrijven.

Tip : kopieer en plak de onderstaande gegevens in uw mail en vul daarna de gevraagde gegevens in.

Uw naam :

Uw adres :

Uw postcode :

Uw woonplaats :

Uw e-mail adres :

Uw jaarlijkse bijdrage (in Euro’s) :

Uw bank- of girorekeningnummer :

Jaarlijkse eenmalige afschrijving akkoord : Ja/Nee

Een eenmalige gift: Altijd welkom!

Ons bankrekeningnummer is: NL91RABO0346 79 7667

 t.n.v. Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk.

Andere mogelijkheden en sponsoring

Als u op een andere wijze wilt steunen dan kunt u contact opnemen met  secretaris@vriendenwillemstadsekoepelkerk.nl

Als u de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk wilt opnemen in uw testament dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Ook daarover hebben wij graag contact met u.

ANBI en fiscaal aantrekkelijk doneren

De Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk is een culturele ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling).

Het RSIN/fiscaal nummer is: 8037.06.996

De ANBI status maakt het mogelijk om fiscaal aantrekkelijk te doneren.

Volgens de regeling “giften” kan namelijk een gift aan de Stichting voor 125 % als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting worden opgenomen.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voordat een gift aftrekbaar is.