ANBI

Fiscaalnr.: 803706996

Beleidsplan: voortzetting van donorwerving bij zowel bedrijven als particulieren, alsmede fondswerving bij stichtingen en de organisatie van activiteiten gericht op geldwerving in brede zin.

Beloningsbeleid: alles gebeurt pro deo.

Doelstelling: zoals verwoord in statuten, d.w.z.. het verstrekken van financiële bijdragen t.b.v. onderhoud en verbetering van monumentale Koepelkerk en de daarbij behorende begraafplaats.

Uitgeoefende activiteiten in periode 2014- 2019 : Kerstmarkten, openstelling Koepelkerk, meerdere concerten, exposities en orgelbespeling. Kooroptredens tijdens de Koningsdagen, optreden Nederlands Mannenkoor. Rondleidingen in combinatie met stadsrondleiding, dit in samenwerking met verschillende rederijen.

Wat realiseerden we al?

Uit eerder gehouden Kerstmarkten alsmede uit de algemene middelen van vermelde stichting werd in periode 2014- 2019 een bedrag geschonken aan de Protestantse Gemeente van Willemstad groot €37.000 Euro voor het verbeteren en aanschaffen van:

 • paden en poorten van de begraafplaats.
 • Onderhoud eeuwen oude bomen begraafplaats
 • Nieuw toilet groep +invalidentoilet
 • Schilderwerk
 • Luidklepel torenklok + klokcomputer
 • Koffiezetapparaat
 • Devotieboom
 • Uitgaven t.b.v. de vleugel
 • Filmcamera voor de digitale kerkdiensten.

Waar wij voor sparen:

 • Nieuwe vloerverwarming
 • Aanpassing keuken
 • Opknappen consistorie
 • Onderhoud gevelFinancieel jaarverslag 2022

Balans  
  Activa  2021                        2022
   
KAS196,85196,85
Betaalrekening 31- dec2.527,5215.251,89
Spaarrekening  31-dec172.388,46172.223,56
   
Totaal175.112,83187.672,30
  Resultatenrekening          
  Baten  2021                      2022
Kerstmarkt Opheffing                   5423,80
RenteOver jaar 2020             10, 00Over jaar 2021            
Donatie vrienden2610, 002220, 00
Donatie div.30, 00540, 00
Donatie bedrijven1250, 001150,00
Vergoeding Op Stap137, 001113,50
Kerkopenstelling contanten715,242259,17
Kerkopenstelling omnikassa 175,50
Verhuur Kerkgebouw400, 00400, 00
Stadse Kwis  
Rabo Clubkas112,78 
Club spaar actie/Rozemarijntje22,50 
  Totaal5.287,5213.281,97
  Lasten  
                                            Bankkosten                                            180,67198,80
Rente spaarrekening 164,90
Secretariaat145,8035,66
Web-beheer91,9691,96
Relatiegeschenken49,20 
Terugboeking incasso                                               60,00                
Projecten KerkAanschaf banners            132,98                                                        
Bijdrage monumentendag  
Repro advertentie De Ster23,0533,88
Porto  
Stadse kwis  
Leges Kerstmarkt  
Bestuurskosten 137,30
  Totaal  623,66722,50
   SaldoPositief                4.663,86                         Positief 12.559,47                                        
  Vermogensvergelijking
 Kapitaal 31-12-2021175.112,83
 Kapitaal 31-12-2022187.672,30
   Toename12.559,47