ANBI

Fiscaalno.: 803706996

Beleidsplan: voortzetting van donorwerving bij zowel bedrijven als particulieren,alsmede fondswerving bij stichtingen en de organisatie van activiteiten gericht op geldwerving in brede zin.

Beloningsbeleid: alles gebeurt pro deo.

Doelstelling:zoals verwoord in statuten,dwz.het verstrekken van financiële bijdragen t.b.v. onderhoud en verbetering van monumentale Koepelkerk en de daarbij behorende begraafplaats.

Uitgeoefende activiteiten in 2014: Kerstmarkt, openstelling Koepelkerk, 2 concerten,exposities en orgelbespeling.

Financiële verantwoording; uit eerder gehouden Kerstmarkten alsmede uit de algemene middelen van vermelde stichting werd in 2014 een bedrag geschonken aan de Prot. Gemeente van Willemstad groot 8.000 Euro voor het verbeteren van paden en poorten van de begraafplaats.