ANBI

Fiscaalnr.: 803706996

Beleidsplan: voortzetting van donorwerving bij zowel bedrijven als particulieren, alsmede fondswerving bij stichtingen en de organisatie van activiteiten gericht op geldwerving in brede zin.

Beloningsbeleid: alles gebeurt pro deo.

Doelstelling: zoals verwoord in statuten, d.w.z.. het verstrekken van financiële bijdragen t.b.v. onderhoud en verbetering van monumentale Koepelkerk en de daarbij behorende begraafplaats.

Uitgeoefende activiteiten in periode 2014- 2019 : Kerstmarkten, openstelling Koepelkerk, meerdere concerten, exposities en orgelbespeling. Kooroptredens tijdens de Koningsdagen, optreden Nederlands Mannenkoor. Rondleidingen in combinatie met stadsrondleiding, dit in samenwerking met verschillende rederijen.

Wat realiseerden we al?

Uit eerder gehouden Kerstmarkten alsmede uit de algemene middelen van vermelde stichting werd in periode 2014- 2019 een bedrag geschonken aan de Protestantse Gemeente van Willemstad groot €37.000 Euro voor het verbeteren en aanschaffen van:

 • paden en poorten van de begraafplaats.
 • Onderhoud eeuwen oude bomen begraafplaats
 • Nieuw toilet groep +invalidentoilet
 • Schilderwerk
 • Luidklepel torenklok + klokcomputer
 • Koffiezetapparaat
 • Devotieboom
 • Uitgaven t.b.v. de vleugel
 • Filmcamera voor de digitale kerkdiensten.

Waar wij voor sparen:

 • Nieuwe vloerverwarming
 • Aanpassing keuken
 • Opknappen consistorie
 • Onderhoud gevel

Financieel jaarverslag 2020

  Resultatenrekening      
  Baten  2019  2020
Kerstmarkt90% v/de opbrengst     4.500,–Restant 2019      525,–
Rente10,–10,–
Donatie vrienden2365,–2.375,–
Donatie div.  
Ondersteuning bedrijven1.350,–1350,–
Vergoeding Op Stap1.341,50 
Kerkopenstelling3.149,65358,42
Verhuur Kerkgebouw910,–500,–
Stadse Kwis  
Rabo Clubkas398,50216,06
Club spaar actie/Rozemarijntje143,50 
  Totaal  14.168,15  5.334,48
  Lasten  
  Bankkosten  175,16  175,19
Secretariaat  
Web-beheer152,4691,96
Relatiegeschenken60,– 
Projecten Kerk  Aankoop Koffiezet app.                   477,83 Boca  standaard               287,62Uitgaven t.b.v. vleugel    637,72   Bijdrage camera             1.000,–   
   
   
Bijdrage monumentendag  
Ster advertentie19,3823,05
Porto  
Stadse Quiz  
Leges Kerstmarkt  
  Totaal1.172,45  1.927,92
   SaldoPositief                    12.995,70                    Positief                         3406,56

In totaal heeft de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk inmiddels € €37000,= als bijdragen gegeven aan Koepelkerk.