ANBI

Fiscaalnr.: 803706996

Beleidsplan: voortzetting van donorwerving bij zowel bedrijven als particulieren, alsmede fondswerving bij stichtingen en de organisatie van activiteiten gericht op geldwerving in brede zin.

Beloningsbeleid: alles gebeurt pro deo.

Doelstelling: zoals verwoord in statuten, d.w.z.. het verstrekken van financiële bijdragen t.b.v. onderhoud en verbetering van monumentale Koepelkerk en de daarbij behorende begraafplaats.

Uitgeoefende activiteiten in periode 2014- 2023 : Kerstmarkten, openstelling Koepelkerk, meerdere concerten, exposities en orgelbespeling. Kooroptredens tijdens de Koningsdagen, optreden Nederlands Mannenkoor. Optreden koor van Peter Overduin voor het Prinses Maximafonds. Rondleidingen in combinatie met stadsrondleiding, dit in samenwerking met verschillende rederijen.

Wat realiseerden we al?

Uit eerder gehouden Kerstmarkten alsmede uit de algemene middelen van vermelde stichting werd in periode 2014- 2023 een bedrag geschonken aan de Protestantse Gemeente van Willemstad groot ca €90.000 Euro voor het verbeteren en aanschaffen van:

 • paden en poorten van de begraafplaats.
 • Onderhoud eeuwen oude bomen begraafplaats
 • Nieuw toilet groep +invalidentoilet
 • Schilderwerk
 • Luidklepel torenklok + klokcomputer
 • Koffiezetapparaat
 • Devotieboom
 • Uitgaven t.b.v. de vleugel
 • Filmcamera voor de digitale kerkdiensten.
 • Restauratie en onderhoud buitenzijde Koepelkerk

Waar wij voor sparen:

 • Nieuwe verwarming
 • Aanpassing keuken