Orgel

Bij het opnieuw in gebruik nemen van de Kerk in 1952, dus nadat het gebouw in 1950 t.g.v. de kerkbrand zwaar verwoest was, moest ook een compleet nieuw orgel geplaatst worden.

orgel1.jpg

Dit orgel werd gebouwd door de orgelbouwer Van Leeuwen te Leiderdorp.

Bovenop het orgel vinden we een wapenschild ; dit is het wapen van stadhouder Willem V.

Het is een enigszins misplaatste hommage, aangezien de reden is dat Willem een bedrag van 1575 gulden, zijnde hem toekomende plaatselijke belasting, na zeer lang aandringen schonk aan de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Een beetje “Sigaar uit eigen doos dus”