Nieuwsbrief

Nieuwsbrief maart 2024

Beste vrienden, donateurs en bedrijven

Wellicht afgezaagd, maar ere wie ere toekomt en dat geldt u. U, onze zeer gewaardeerde donateurs en vrienden met een warm hart voor onze Koepelkerk. Hartelijke dank weer voor uw donaties en bijdragen van 2023.

De koepelkerk is weer, zoals gebruikelijk was, de volle periode open geweest voor de openstelling op zaterdagen en enkele zondagen en hebben onze gastdames en –heren weer vele bezoekers mogen ontvangen en rondleiden.  Daarnaast kon ook dit jaar weer de Kunst- en Monumentenroute doorgaan en hebben wij in de twee weekenden waarin dit plaatsvond vele bezoekers in de Koepelkerk gehad.

Elk jaar en in 2023 dus ook weer vele rondleidingen en de daarbij behorende kleine orgelconcerten voor  bezoekers van cruiseschepen georganiseerd door Op Stap in Willemstad.  Ook Friendship Cruises heeft weer een aantal concerten in de Koepelkerk gehouden als onderdeel van hun muziekcruises.                                                    

Mooi bedragen komen daaruit voort en uiteraard bestemd voor het onderhoud en behoud van dat prachtige gebouw, de Koepelkerk.

De bouw- en verbouwplannen met betrekking tot de voet/vloer verwarming tussen de banken die op steeds meer plaatsen kapot gaat, zijn door  de Rijksdienst Monumenten en de Gemeente Moerdijk afgekeurd in 2022 en de nieuwe plannen vergen veel energie en discussie met onder andere de Gemeente.                                                                           

Het groot onderhoud aan de buitenzijde van de kerk heeft plaatsgevonden en is tot volle tevredenheid afgerond. Ook de dooptuin in de kerk is opgeknapt en heeft weer mooie schone en bij het geheel passende vloertegels. Zowel voor dit groot onderhoud als de dooptuin hebben wij weer met prachtige bedragen bij kunnen dragen vanuit de Vrienden en dus dankzij uw donaties en giften.                                                                                                                

En omdat dit gewoon een prachtig en welgemeend slot is, nog maar een keer.  
De Koepelkerk dus, de plek waar al vele generaties hun toevlucht hebben kunnen zoeken en waaraan de Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk graag haar bijdrage wil leveren om het een plek te laten waar klein en groot, jong en oud, inwoner of bezoeker zich kan verrijken met de sfeer, de geschiedenis en haar schoonheid.  Nog steeds blij met uw donaties en inkomsten danken wij u bij voorbaat weer voor uw bereidwillige donaties en bijdragen voor 2024.