Evenementen en activiteiten

Enkele sfeerbeelden van het Brandconcert van 28 Augustus 2010

Marlotte van ’t  Hoff.
De 18 jarige Marlotte van ’t Hoff begon haar muzikale loopbaan al op jonge leeftijd. Op zevenjarige leeftijd kreeg ze haar eerste gitaarlessen. Daarna volgde ze  pianolessen. Zingen was altijd haar passie.  Ze zong in schoolkoren en deed mee aan Cd opnames.  Ook  kreeg  ze uitnodigingen om in kerkdiensten te zingen. In Zierikzee werkte ze mee aan  verschillende kerkmusicals.

De laatste jaren richt ze zich alleen op zingen en is de pianobegeleiding  in handen van haar vader. Momenteel  krijgt Marlotte zanglessen van zangpedagoge Marijke Nieuwenweg.
In mei van dit jaar zorgde zij ervoor dat Marlotte een masterclass kon volgen bij Miranda van Kralingen.  Marlotte zingt meest  klassieke werken, waaronder liederen van Purcell, Mozart, Schubert en Mendelssohn. Daarnaast zingt ze ook folkmuziek en enkele musicalnummers.

Expositie en Brandconcert     1950 –  BRAND KOEPELKERK  – 2010

In 2010 was het op 29 augustus 60 jaar geleden dat er een grote catastrofe plaats vond in Willemstad: “de brand van de Koepelkerk.”

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn alle inwoners van Willemstad geëvacueerd om niet gemangeld te worden tussen bezetters en geallieerden. Nadat alle inwoners verdwenen waren is er enorm geschoten en is er veel schade aangericht. Zo ook aan de koepelkerk. Diverse voltreffers hadden enorme schade toegebracht.

Volgens een krantenbericht uit die tijd heeft de gemeente zich moeten behelpen om samen te komen in schoollokalen, op zolders en in forten, “den laatsten tijd ook in het Willemstadsche Vereenigingsgebouw ‘Bethel’.”
Tot op 19 augustus 1950 het bericht uit ging dat op 7 september de herstelde Koepelkerk weer in gebruik genomen zou worden.

Maar helaas, het mocht niet zo zijn want wat is er gebeurt: er waren nog enkele lekkages in de dakgoot en de loodgieter die dat moest repareren lette niet goed op en hierdoor vatte het eeuwenoude eikenhout vlam. In een mum van tijd stond de kerk in lichterlaaie.

Alles ging verloren, alleen de muren bleven staan. Ondanks deze enorme tegenslag gingen de inwoners niet bij de pakken neerzitten maar bedachten akties om geld bijeen te brengen voor de wederopbouw.
Deze akties werden gedragen door alle inwoners van Willemstad omdat de Koepelkerk voor iedereen een belangrijk eikpunt is in het middelpunt van het leven van de Willemstadters.

Wat dat betreft is er door de jaren heen niets veranderd want wanneer er akties of evenementen worden gehouden ten bate van de Koepelkerk wordt door de inwoners breed gedragen.
Daarom ook kan de stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk dankzij al die mensen een bijdrage leveren aan het instandhouden van het monument Koepelkerk.

In de Koepelkerk staat een vitrine waarin de stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk steeds een mini expositie wil laten zien over de geschiedenis en gebruiken van de kerk.
Omdat het dit jaar op 29 augustus 60 jaar geleden is dat de kerk is verbrand is er een kleine expositie ingericht over de “kerkbrand.”

Diverse mensen hebben materiaal beschikbaar gesteld, heel veel foto’s en oude tijdschriften.
De expositie is te bezichtigen tijdens de kerkopenstelling op alle zaterdagen tot en met september van 14.00 tot 17.00 uur. Extra op zondag 29 augustus en 12 september.

De Willemstadse Kerkbrand

In 1590, net na het voltooien van de vestingwerken rond Willemstad wordt het startsein gegeven voor de bouw van de eerste protestantse kerk in Nederland in Willemstad. Prins Maurits bepaald dat het een ronde of 8 kantige kerk moet worden. Rond 1600 wordt ook daadwerkelijk gestart met de bouw en in 1607 is de kerk officieel voltooid. In 1608 worden de laatste twee ramen gezet en wordt de preekstoel geplaatst, in 1610 het klokkenspel, in 1657 wordt de consistoriekamer aangebouwd en in 1775 volgt nog het door Willem de Vijfde geschonken orgel.

Inmiddels is de Kerk al weer 180 jaar in dienst en de eerste grote restauratie vind plaats in 1791. Gevolgd door een tweede restauratie precies 100 jaar later.

Tegen het einde van de tweede wereld wordt er flink gevochten in en rond Willemstad. De geallieerden rukten flink op en de Duitsers proberen via het Hollands Diep te ontkomen richting Noord Nederland. In November 1944 vallen er vele slachtoffers in en rond Willemstad en ook het kerkgebouw komt niet ongeschonden uit de strijd. 18 voltreffers zorgden er voor dat na een provisorische opknapbeurt in 1945 er in 1948 echt moet worden gerestaureerd. Op 7 september 1950 zou de geheel gerenoveerde kerk feestelijk worden geopend, de uitnodigingen waren al verstuurd.

Op 29 augustus 1950 ging een 19 jarige loodgietersknecht om 5 uur ‘s middags nog even het dak op om een lekkage aan de goot te verhelpen.  Helaas, het eeuwenoude eikenhout vat vlam en de kerk brand volledig uit. Van het bijzondere inmiddels 350 jaar oude interieur blijft niets over.

Nog tijdens het bluswerk wordt een “Comité van Actie” opgericht om gelden te verzamelen voor de herbouw van de kerk (de kerk was weliswaar verzekerd, maar voor slechts een klein bedrag). Er worden vele plaatselijke en landelijke acties gehouden en uiteindelijk zal op 28 november 1952 de geheel gerestaureerde en opnieuw ingerichte koepelkerk weer in gebruik worden genomen.

Aanstaande 28 augustus is het de vooravond van de brand die de koepelkerk 60 jaar geleden in as legde. Op deze avond organiseert de stichting “Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk”  een BRANDCONCERT

Het concert vindt plaats op 28 Augustus, 20.00 in de Koepelkerk en het is niet nodig om plaatsen te reserveren. Aan het programma wordt mee gewerkt door Marlotte van ’t Hoff (Zang), begeleid door Marco van ’t Hoff op piano en Henk Strootman op ons orgel. Verder zal het verhaal van de Brand en wederopbouw worden verteld aan de hand van vele dia’s.