Beleidsplan

Stichting Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk.
Oprichting: 24 februari 1995.
Rechtsvorm: Stichting
KvK nummer: 41106599
Fiscaal nummer: 8037.06.996

Doelstelling

De doelstelling volgens de statuten:  het in standhouden van de Koepelkerk en zijn inrichting te Willemstad als cultuur-historisch monument en het gebouw als kerkgebouw, en het inrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. Het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Koepelkerk te Willemstad;
  2. Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel- en verbetervoorstellen van het gebouw als cultuur-historisch monument en zijn inrichting die in overleg met de Protestantse Gemeente Willemstad, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters, zijn vastgelegd

De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale activiteiten van de kerk als kerkelijke gemeente behoren.  Deze komen voor rekening van de Protestantse Gemeente Willemstad (eigenaar van de kerk).

De gelden worden beheerd door de penningmeester van de Stichting Vrienden van de Koepelkerk. Deze gelden worden besteed aan zaken die zich vanuit de kerk aanbieden , met betrekking tot aanpassingen, verbeteringen, onderhoud en dergelijken.

 Activiteiten 2020 – 2023

  • Het bevorderen van het gebruik van de kerk door de (Willemstadse) samenleving. In overleg met de eigenaar van de kerk uitwerken van de alternatieve gebruiksmogelijkheden. Daarbij wordt onder andere gedacht aan vieren, presentaties, lezingen, kunst- , cultuur-, muziek- evenementen en tentoonstellingen.  
  • Deelname aan landelijke, regionale en lokale activiteiten zoals: Open Monumentendag,  evenementen in het oude centrum, Kunst- en cultuurroute Moerdijk,Waterdagen 
  • Publiciteit. Het bekend maken van het bestaan van de stichting bij: lokale bladen, on- line rubrieken, de gemeente Moerdijk, de kerkgemeente, lokale ondernemers etc.
  • Het faciliteren van rondleidingen in en om de kerk.
  • Het inrichten van een historisch archief en faciliteren van publicaties over de Koepelkerk.